Прилики и разлики в CRM

За да различни социалния от традиционния CRM трябва да направим някои сравнения помежду им. Социалният CRM е новост, а еволюция, по начин, който и CRM винаги се е развивал.

Традиционният CRM има основно за цел подобрение на продажбите, развитие на маркетинга и насоченост в обслужването на клиентите. Тези функции имат за цел да се вмъкнат клиента в една аналитична схема, без компромиси и пристрастия. За да се осъществи това, всичко трябва да се сведе до определена технология, която да организира, да автоматизира и да синхронизира цялостния бизнес процес, а той от своя страна е свързан с техническа поддръжка, обслужване, маркетинг и продажби. Цялостната стратегия е да бъдат привлечени нови клиенти, да бъдат задържани старите и всички да бъдат подтикнати към покупки. Обичайно е компанията да е в основата на всичко. Функцията й е да разработва стоките и услугите, които предлага съобразно собствената си стратегия за развитие и да предлага новостите на клиентите си. Подхода се основава на различни данни свързани с клиентите, които са обработвани и обобщавани от CRM системата. Целта на компанията е да насочва по-добре своите търговски предложения към отделни групи. Интересно при този тип система е, че липсва сътрудничество и двупосочност във връзката с потребителите. При социалният CRM този детайл е напълно променен. Клиента е фокусна и основна точката за това как се справя една организация. Идеята при социалния CRM е комуникацията между компанията и клиента. Маркетинговите послания, са приоритет и ключов показател за решаване на бизнес проблемите и потребителския интерес. Задачата й е да даде възможност на клиентите да опитат и така да спомогнат за развитието на компанията. Социалният CRM не е поколение на традиционния CRM, той има съвсем други задачи и цели. Маркетинга, продажбите, базите данни, обслужването, оперативните транзакции са в основата за създаването на CRM, а задачата на CRM социален е да удължи и усъвършенства тези възможности.
Продължете да четете Прилики и разлики в CRM

CRM Social – какво е това

Времената много се промениха, еволюираха технологии, свръх предлагането и свръх засищането от стоки и услуги, доведоха до поевтиняване на комуникации, а това от своя страна промени света, направи купувача определяща единица за множество настъпващи промени и диктатор на новия свят. Така се появи CRM (Customer relationship management) Social. Неината задача е да насочи потребителите към намиране, участие и използване на социалните медии, услуги, дейности.

Съобразяването с всичко, което иска клиента и отговаряйки на всеки негов каприз, продавача е склонен да променя коренно стила си на работа, производство и предлагането на продукция, само и само да задоволи прищевките на клиента. Това важи и щом стане дума за данни, в които може да се рови потребителя, за да задоволи максимално страстта си към пазаруване.

Твърде голямото изобилие обаче води до не добри последици както за производителите, така и за потребителите. За потребителя огромното многообразие от стоки и услуги на пазара води до объркване и постоянна адаптация към все повечето новости, а от друга страна голямото пре засищане с еднотипни сходни стоки и услуги и глобалния излишък в резултат на това може да е пагубен за производителите.
Продължете да четете CRM Social – какво е това